Warum erhalten Kunden die Meldung, wenn sie versuchen, sich zu registrieren: „Das Konto wurde nicht erstellt […]. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. ” ? Dlaczego klienci przy próbie rejestracji otrzymują komunikat: „Konto nie zostało utworzone […]. Prosimy spróbować ponownie później.” ?

Wenn diese Meldung angezeigt wird, überprüfe:

  • Ist das E-Mail-Konto konfiguriert: Einstellungen / Speichereinstellungen / Allgemein / E-Mail-Adresse
  • Ist das E-Mail-Konto korrekt konfiguriert (z. B. falscher Empfängername, SMTP-Server, falscher Port)?
  • Gebe das Passwort für das E-Mail-Konto erneut ein und speichern Sie die Änderungen
  • Versuche, eine Testnachricht an eine EXTERNE Mailbox zu senden (nicht in derselben Domäne).

Informationen zum ordnungsgemäßen Konfigurieren eines E-Mail-Kontos findest du im Artikel Konfiguration des E-Mail-Kontos.

Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind und beim Versuch, eine Testnachricht zu senden, eine Fehlermeldung angezeigt wird, schreiben Sie einen Bericht von Helpdesk mit einem Screenshot der angezeigten Nachricht.

 

 

 

Kiedy pojawi się taki komunikat należy sprawdzić:

  • Czy jest skonfigurowane konto e-mail: Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ogólne/Adres poczty elektronicznej
  • Czy Konto e-mail jest skonfigurowane poprawnie (np. zła nazwa odbiorcy, serwer smtp, zły port)
  • Ponownie wprowadzić hasło do konta pocztowego i zapisać zmiany
  • Spróbować wysłać wiadomość testową na ZEWNĘTRZNĄ skrzynkę mailową (nie w tej samej domenie)

Jak poprawnie skonfigurować konto e-mail możesz przeczytać w artykule Konfiguracja konta e-mail.

W przypadku jeśli powyższe warunki są spełnione i przy próbie wysłania wiadomości testowej pojawia się komunikat z błędem należy napisać zgłoszenie przez System Obsługi Zgłoszeń ze zrzutem wyświetlanego komunikatu.

War dieser Artikel hilfreich?