Nutze Hilfeseite – Skorzystaj z pomocy

Benutzer des Comarch Webshops können sich auf den Zugang zu Materialien verlassen, die das Verständnis der Regeln für die Arbeit darin erleichtern, sowie auf die Unterstützung spezialisierter Assistenten.

Comarch Webshop -Hilfezentrum ist Ihre wichtigste Wissensquelle über den Comarch Webshop. Auf dieser Website kann Man leicht Artikel finden, die Ihnen helfen, auf leicht verständliche Weise mit allen Rätseln fertig zu werden, auf die Sie stoßen könnten.

Um die Arbeit im neuen Administrationsbereich zu erleichtern, wurden den dort befindlichen Bereichen Links zu Artikeln zugeordnet Comarch e-Store-Hilfezentrum. Sie sind mit einem Fragezeichen-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bereichs gekennzeichnet. Sie ermöglichen die direkte Weiterleitung zum Artikel oder die Auswahl aus mehreren Einträgen.

 

2.Comarch Cloud i materiały pomocnicze.

Comarch Cloud ist eine Art von Geschäftsmodell, das IT-Technologie als Service über das Internet bereitstellt. Es ermöglicht Kunden und Partnern, die Software zu verwenden, Daten zu speichern und ein Geschäft zu führen, ohne zusätzliche Anwendungen auf dem Computer installieren zu müssen. Dank der Cloud können Sie von überall auf der Welt E-Mail und soziale Netzwerke nutzen sowie mit Auftragnehmern abrechnen, Rechnungen ausstellen, Backups erstellen und Ihre Produkte verkaufen.

Comarch Cloud bietet unterstützende Materialien in Form von Text und Video. Sie behandeln Themen wie:

 • Erste Schritte mit dem Comarch Webshop
 • Comarch Webshop-Funktionalität – Handbücher und Filmmaterialien
 • SEO-Leitfaden zur Optimierung von Webshops

Jedes Comarch ERP-System kann gegen eine monatliche Abonnementgebühr in der Cloud erworben werden. Beim Kauf einer Anlage in diesem Modell arbeiten Sie immer mit der aktuellen Version des Programms, das ständig an geänderte Vorschriften angepasst wird.

3.Comarch ERP-Community

Comarch ERP Community  ist die einzige Internetplattform in Polen, die Kunden und Partner von Comarch zusammenbringt und nicht registrierten Personen die Möglichkeit gibt, ihr Wissen im Bereich B2B zu erweitern. Beim Betrieb des Portals gelten drei Hauptannahmen:

 • Fehlerbehebung
 • Ideen teilen
 • Über Neuigkeiten informieren

Daher können Benutzer Fragen stellen, ihre Ideen für die Anwendungsentwicklung einbringen und die Fragen anderer Personen beantworten. Außerdem gibt es spezielle Bereiche für Partner sowie einen Blog und eine Sammlung empfehlenswerter und hilfreicher Beiträge.

4.Indywidualne strony klientów.

Individuelle Kundenseiten stehen registrierten Benutzern zur Verfügung. Es ist ein Portal, das eine Liste aller Materialien enthält, die die Ressourcen der zuvor beschriebenen Quellen überschreiten, z.

 • Dokumentation
 • aktuelle Programmversionen
 • Handelsmaterialien
 • Berichtsbearbeitungssystem

5. Service-System

Servoce-System, ist ein telefonischer technischer Support für Kunden und Partner, die Comarch-Dienste nutzen.

Wir fügen dem gekauften Programm ein Softwareregistrierungszertifikat bei, das Zugangsdaten (ID und PIN) bereitstellt, die für die Verbindung zum Anfragebearbeitungssystem erforderlich sind.

 

 

 

 

 

 

Osoby korzystające z Comarch e-Sklep mogą liczyć na dostęp do materiałów ułatwiających zrozumienie zasad pracy w nim, a także na wsparcie ze strony wyspecjalizowanych pracowników asysty.

1.Centrum pomocy Comarch e-Sklep i linki przekierowujące

Centrum pomocy Comarch e-Sklep stanowi twoje główne źródło wiedzy na temat Comarch e-Sklep. To na tej właśnie stronie internetowej, bez trudu odszukasz artykuły, które w łatwy do zrozumienia sposób, pomogą Ci uporać się ze wszelkimi zagadkami, jakie mógłbyś napotkać.

Dla ułatwienia pracy w nowym panelu administracyjnym, dla obszarów tam się znajdujących przypisano linki przekierowujące do artykułów Centrum pomocy Comarch e-Sklep. Są one oznaczone ikoną ze znakiem zapytania, znajdującą się w prawym dolnym rogu danego obszaru. Umożliwiają one bezpośrednie przeniesienie do artykułu lub pozwalają dokonać wyboru jednego z kilku wpisów.

 

2.Comarch Cloud i materiały pomocnicze.

Comarch Cloud jest rodzajem modelu biznesowego, który dostarcza technologię IT jako usługę przez Internet. Umożliwia Klientom oraz Partnerom korzystanie z oprogramowania, przechowywanie danych i prowadzenie firmy bez konieczności instalacji na komputerze dodatkowych aplikacji.
Dzięki chmurze możesz korzystać z poczty e-mail, serwisów społecznościowych, a także rozliczać się z kontrahentami, wystawiać faktury, robić kopie zapasowe i sprzedawać swoje produkty z dowolnego miejsca na świecie.

W ramach Comarch Cloud, dostępne są materiały pomocnicze w formie tekstowej oraz video. Poruszają one między innymi tematykę taką jak:

 • Pierwsze kroki z Comarch e-Sklep
 • Funkcjonalność Comarch e-Sklep – podręczniki i materiały filmowe
 • Przewodnik SEO po optymalizacji sklepów internetowych

Każdy system Comarch ERP można zakupić w chmurze, z miesięczną opłatą abonamentową. Przy zakupie systemu w tym modelu pracujesz zawsze na aktualnej wersji programu, która jest na bieżąco dostosowywana do zmian w przepisach.

3.Comarch ERP Społeczność.

Comarch ERP Społeczność jest jedyną platformą internetową w Polsce, zrzeszającą Klientów oraz Partnerów Comarch, a także dającą możliwość poszerzania wiedzy z zakresu B2B osobom niezarejestrowanym. W ramach działania na portalu, obowiązują trzy kluczowe założenia:

 • Rozwiązywanie problemów
 • Dzielnie się pomysłami
 • Informowanie o nowościach

W związku z powyższym, użytkownicy mogą zadawać pytania, podawać swoje pomysły na rozwój aplikacji, udzielać odpowiedzi na zagadnienia innych osób. Dostępne są także specjalne obszary przeznaczone dla partnerów, a także blog i zbiór polecanych i pomocnych wpisów.

4.Indywidualne strony klientów.

Indywidualne strony klientów dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Jest to portal zawierający zestawienie wszystkich materiałów, które przekraczają zasoby wcześniej opisywanych źródeł np.

 • dokumentację
 • aktualne wersje programu
 • materiały handlowe
 • System Obsługi Zgłoszeń

5. System obsługi zgłoszeń.

System obsługi zgłoszeń, to telefoniczna pomoc techniczna dla Klientów i Partnerów korzystających z usług Comarch.

Do zakupionego programu dołączamy Certyfikat Rejestracji Oprogramowana, na którym podane są dane dostępowe (ID oraz PIN) niezbędne do połączenia się z systemem obsługi zgłoszeń.

6.Asysta Comarch.

Stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga stosowania oprogramowania zawsze zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami, dlatego od lat oferujemy Comarch ASYSTĘ.

Pakiet Comarch ASYSTA to:

 • standardowa gwarancja na system (jedna z niewielu udzielanych przez producentów oprogramowania) – w tym również na dostosowanie do zmieniających się przepisów prawa gospodarczego, w szczególności zmian w przepisach dotyczących VAT,
 • prawo do wszystkich bezpłatnych nowych wersji oprogramowania,
 • prawo do korzystania z pomocy specjalistów Comarch,
 • dostęp do specjalnych stron internetowych dla Klientów, gdzie m.in. znajduje się Centrum Wiedzy Comarch,
 • dostęp do forum dyskusyjnego umożliwiającego wymianę informacji z innymi użytkownikami programów Comarch.
 • Telefoniczna pomoc techniczna jest dostępna w godzinach 8:00-18:00 w dni powszednie. Dla Comarch ERP Optima jest dodatkowo dostępna w soboty w godzinach 9:00-14:00. Zapraszamy do kontaktu

Do zakupionego programu dołączamy Certyfikat Rejestracji Oprogramowana, na którym podane są dane dostępowe (ID oraz PIN) niezbędne do połączenia się z Asystą Comarch.

7.Kanał YouTube.

Jeżeli ponad treści pisane cenisz sobie prezentacje video, możesz skorzystać z kanału YouTube Comarch Cloud Polska, gdzie publikowane są materiały pomocnicze dla użytkowników programów Comarch.

8.Partnerzy.

Klienci poszukujący pomocy mogą skierować się do Partnerów, którzy się nimi zajmują. Powinni oni, na bazie posiadanej wiedzy, udzielić satysfakcjonujących odpowiedzi na kłopotliwe zagadnienia.

War dieser Artikel hilfreich?