Zamówienia

Lista zamówień

Obszar Zamówienia prezentuje listę zamówień złożonych przez kontrahentów. W celu przejścia do tego obszaru należy w Panelu administracyjnym wybrać z menu Sprzedaż i następnie Zamówienia.

 

 

 

Lista zamówień zawiera informacje przydatne dla sprzedawcy. Znajdują się na niej m.in. data zamówienia, stan realizacji, wartość brutto, koszty dostawy, sposób dostawy i inne.

gg

Zamówienia pojawiające się na liście mogą pochodzić z różnych źródeł. Oprócz e-Sklepu mogą to być zamówienia między innymi z Allegro, e-Bay, Ceneo- Kup teraz lub systemu ERP.

Administrator może dokonać wyboru zakresu prezentowanych informacji, poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, z której można wybrać te najpotrzebniejsze i ukryć pozostałe.

hh

Można również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

Dodawanie nowych zamówień

Na listę trafiają zamówienia składane przez klientów sklepu. Administrator sklepu nie ma możliwości dodania zamówień z poziomu Panelu administracyjnego.

Usuwanie zamówień

W razie potrzeby, złożone zamówienie można anulować, jednak nie ma możliwości jego usunięcia.

Tipp
Możliwe jest włączenie w panelu administracyjnym opcji automatycznego anulowania zamówień z formą płatności o typie online, jeżeli upłynął określony w konfiguracji czas na dokonanie płatności. Zamówienia anulowane są automatycznie po wykonaniu synchronizacji z systemem ERP. Opcja dostępna jest w panelu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia. Więcej informacji o tej funkcji dostępne jest w artykule Zamówienia.

Data doręczenia

Data doręczenia jest definiowana w systemie ERP i przesyłana podczas synchronizacji. W przypadku, kiedy nie jest możliwe zdefiniowanie takiej daty w systemie ERP, można zdefiniować ją ręcznie z poziomu Panelu administracyjnego.

Ustawienie daty doręczenia, odbywa się za pomocą przycisku Ustaw datę doręczenia.

Zakładka ta pozwala na zbiorcze ustawienie daty doręczenia dla wielu zamówień.

Anonimizuj

Anonimizacja polega na usunięciu danych kontrahenta z zamówienia. Można dokonać anonimizacji zamówień, które mają status zrealizowane. Proces ten jest nieodwracalny.

Dodaj numer listu przewozowego

Z poziomu listy zamówień można dodać numer listu przewozowego do zamówienia wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku, gdy na rozwijanej liście nie ma wskazanej firmy kurierskiej, można ją dodać wybierając opcję Inny. Spowoduje to dodanie nowego pola do wpisania nazwy kuriera.

Numer listu przewozowego oraz typ kuriera będzie widoczny w szczegółach zamówienia na zakładce Dostawa i płatność.

Szczegóły zamówienia

Po kliknięciu w wiersz danego zamówienia,  zostaje wyświetlony obszar z informacjami o zamówieniu i kontrahencie.
Szczegóły zamówienia można wydrukować za pomocą ikonki drukarki Drukuj dostępnej w nagłówku obszaru.

 

W wersji 2019.5 dodana została możliwość wprowadzenia przez Klientów daty i godziny dostawy zakupionego towaru podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep.

Funkcjonalność jest dostępna jeśli nie został wyłączony parametr – Pozwalaj na edycję terminu dostawy, w zakładce Wygląd sklepu/Ustawienia. Parametr jest dostępny we wszystkich standardowych szablonach Comarch. Administrator może wybrać, czy edycja terminu ma dotyczyć daty dostawy, czy daty i godziny dostawy o której Klient chciałby otrzymać przesyłkę.

Poniżej znajdują się zakładki ze szczegółowymi danymi na temat:

 • pozycji zamówienia,
 • wybranego sposobu dostawy i płatności,
 • kontrahenta składającego zamówienie,
 • historii  zamówienia,
 • zgód i treści formalnych zaakceptowanych podczas składania zamówienia,
 • reklamacji/zwrotów,
 • wykorzystanych kuponów rabatowych,
 • przyznanych lub wykorzystanych punktów w ramach programu lojalnościowego.

Funkcje dodatkowe dla zamówień

Z poziomu szczegółów zamówienia można wykonać różne funkcje dodatkowe dotyczące danego zamówienia m.in:

 • ponowne wysłanie zamówienia do systemu ERP, jeśli system ERP nie nadał numeru zamówienia,
 • wysłanie wiadomości e-mail/sms do klienta,
 • ponowne wysłanie potwierdzenia złożonego zamówienia,
 • zmienienie danych klienta na zamówieniu,
 • ustalenie kosztów wysyłki i płatności (dla zamówień z negocjowalnym kosztem dostawy),
 • potwierdzenia zamówień w szczególnych przypadkach (np brak informacji od systemu płatności online/ systemu ratalnego, brak potwierdzenia zamówienia przez klienta),
 • anulowanie zamówienia.
Funkcje dodatkowe dostępne są w nagłówku szczegółów zamówienia za pomocą przycisku Więcej Opcje dodatkowe i uzależnione są od statusu zamówienia.

Opis wszystkich funkcji dodatkowych dostępnych na szczegółach zamówienia
Funkcja  Opis funkcji Statusy zamówień, dla których działa funkcja
Wyślij wiadomość
 • wysłanie wiadomości mailowej do klienta
 • wysłanie wiadomości SMS do klienta
Wprowadzone Oczekuje na potwierdzenie klienta Potwierdzenie sklepu koszty Potwierdzenie-platnosci Potwierdzenie-rat Potwierdzone Anulowane
Wyślij potwierdzenie
 • wysłanie ponownie maila z Potwierdzeniem złożonego zamówienia
Oczekuje na potwierdzenie klienta Potwierdzenie sklepu  Potwierdzenie-platnosci Potwierdzenie-rat Potwierdzone
Potwierdź za klienta
zamówienia z wymaganym potwierdzeniem zakupu przez klienta
 • potwierdzenie złożonego zamówienia (jeśli klient sam nie może dokonać potwierdzenia
 • wysłanie maila z informacją o potwierdzeniu
Oczekuje na potwierdzenie klienta
Zmień dane
 • edycja danych klienta podanych na zamówieniu (dane odbiorcy, dane nabywcy)
Wprowadzone Oczekuje na potwierdzenie klientaPotwierdzenie sklepu koszty Potwierdzenie-platnosci Potwierdzenie-rat
Ustal koszty
zamówienia z negocjowalnym kosztem dostawy
 • ustalenie kosztów dostawy i płatności
 • wysłanie maila z ustalonymi kosztami do akceptacji
Wprowadzone
Akceptuję koszty
zamówienia z negocjowalnym kosztem dostawy
 • akceptacja kosztów dostawy i płatności (jeśli klient sam nie może dokonać akceptacji
 • wysłanie maila z potwierdzeniem akceptacji kosztów
koszty
Potwierdź
zamówienia z płatnością online/systemem ratalnym
 • potwierdzenie wpłaty przez serwis płatności (jeśli system płatności nie zwróci potwierdzenia)
 • potwierdzenie akceptacji wniosku ratalnego (jeśli system ratalny nie zwróci potwierdzenia)
 • wysłanie maila z informacją o potwierdzeniu otrzymania wpłaty/wniosku
Potwierdzenie-platnosci Potwierdzenie-rat
Anuluj zamówienie
 • anulowanie złożonego zamówienia
 • wysłanie maila z informacją o anulowaniu
Wprowadzone Oczekuje na potwierdzenie klientaPotwierdzenie sklepu koszty Potwierdzenie-platnosci Potwierdzenie-rat

Przebieg procesu zamówienia

Poniżej znajduje się uproszczony przebieg procesu zamówienia w Comarch e-Sklep.

 • Złożenie zamówienia przez klienta,
 • Synchronizacja zamówienia z systemem ERP,
 • Realizacja zamówienia po stronie systemu ERP,
 • Ponowna synchronizacja zrealizowanego zamówienia z e-Sklepem,
 • Zamówienie zrealizowane.
W zależności od konfiguracji sklepu, zamówienie może wymagać potwierdzenia przez klienta, przez serwis płatności online, serwis ratalny lub np. ustalenia i zatwierdzenia kosztów przesyłki.

Więcej informacji na temat synchronizacji, znajduje się w Komunikacja z Comarch e-Sklep.

Tipp
W wersji 2019.5 wprowadzono zapisywanie wybranego sposobu dostawy i płatności jako pozycji na zamówieniu. Zarówno koszt dostawy jak i płatność zapisywane są w kwocie netto i brutto. W kolejnych wersjach systemu ERP będą one importowane do zamówień (przykładowo RO).

Zmiana statusu zamówienia

Zamówienie, które nie zostało wysłane podczas synchronizacji do systemu ERP może zostać anulowane przez Administratora z poziomu Panelu administracyjnego lub przez klienta z Profilu klienta. Po synchronizacji, takie zamówienie, można anulować tylko po stronie systemu ERP.

Zmiana statusu zamówienia w e-Sklepie dokonuje się po synchronizacji z systemem ERP.

W pierwszej kolejności system ERP potwierdza zamówienie, jako przyjęte do realizacji.

Następnie zamówienie po przetworzeniu oznaczane jest jako zrealizowane.

Eksport zamówień do pliku

Listę zamówień można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Więcej ustawień dotyczących zamówień znajduje się w Zamówienia.

War dieser Artikel hilfreich?