Rabaty

Lista rabatów

Lista rabatów znajduje się w panelu administracyjnym w zakładce Sprzedaż/ Rabaty.

Rabaty: 1 - Rabaty

 

Po wejściu w obszar Rabaty pojawia się panel z zakładkami:

 • rabaty dla stałego klienta
 • rabaty dla nowego klienta;
 • rabaty od wartości zamówienia;
 • rabaty z Comarch ERP;
 • stała cena z Comarch ERP.

 

Rabaty dla stałego klienta

W zakładce Rabaty dla stałego klienta wyświetlana jest lista rabatów przyznanych stałym klientom z Listy kontrahentów.

Rabaty te mogą być udzielane indywidualnie albo zbiorczo dla wybranych klientów.

Rabat dodaje się na liście kontrahentów. Zobacz w Operacje seryjne.

 

Rabaty: 3 - Rabat dla stałego klienta

Na liście rabatów dla stałego klienta możliwa jest aktywacja lub blokada rabatów, oraz ich eksport do pliku.

Zarówno aktywacja jak i blokada rabatu jest możliwa za pomocą przycisku Aktywuj/ Zablokuj, po zaznaczeniu wybranych wierszy z rabatami.

Rabaty: 4 - Aktywacja i blokada

Listę rabatów można również wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV.

Więcej o eksporcie do pliku przeczytasz w artykule Praca z listą.

 

Rabaty dla nowego klienta

W zakładce Rabaty dla nowego klienta wyświetlona jest lista rabatów udzielonych dla nowo zarejestrowanych klientów. Sposób dodawania takiego rabatu jest opisany w artykule Ceny i rabaty.

Rabaty te widoczne są dopiero wówczas gdy nowy kontrahent zaloguje się w sklepie, gdyż jest on przyporządkowany do konkretnego klienta.

Rabaty: 5 - Rabat dla nowego klienta

Zakładka Rabaty dla nowego klienta daje możliwość:

 • usuwania rabatu;
 • aktywacji/ blokady rabatu;
 • eksportu rabatów do pliku.
Aby usunąć wybrany rabat należy zaznaczyć wiersz, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Aktywacja / Blokada oraz eksport do pliku odbywa się analogicznie jak w przypadku opisanego wcześniej rabatu dla stałego klienta.

 

Rabaty od wartości zamówienia

Na zakładce Rabaty od wartości zamówienia możesz:

 • dodawać i usuwać rabat od wartości zamówienia;
 • aktywować lub blokować rabaty;
 • eksportować rabaty do pliku.

Aby dodać nowy rabat kliknij przycisk Dodaj, a następnie uzupełnij zakres kwot w których obowiązuje rabat, jego wysokość procentową oraz datę obowiązywania.

Rabaty: 7 - Formularz dodawania rabatu

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem DODAJ.

Usuwanie, aktywacja/ blokada oraz eksport do pliku odbywa się analogicznie jak w przypadku opisanego wcześniej rabatu dla stałego klienta.

 

Rabaty z systemu ERP

W zakładce Rabaty z Comarch ERP Optima wyświetlona jest lista rabatów udzielonych w systemie Comarch ERP Optima. W przypadku współpracy sklepu z innym systemem ERP wyświetlą się rabaty przyznane w tym systemie i nazwa zakładki będzie inna.

Rabaty: 8 - Rabaty z ERP

 

Z listy Rabaty z Comarch ERP Optima możesz:

 • eksportować rabaty do pliku;
 • dodać dodatkowe kolumny do wyświetlania danych.
Informacje widoczne na liście rabatów, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można dodać do listy rabatów.

Rabaty: 9 - Lista kolumn

Można również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

 

Stała cena z systemu ERP

W zakładce Stała cena z Comarch ERP Optima wyświetlana jest lista ustalonych stałych cen z poziomu systemu Comarch ERP Optima. W przypadku współpracy sklepu z innym systemem ERP wyświetlą się stałe ceny przyznane w tym systemie i nazwa zakładki będzie inna.

Rabaty: 10 - Stała cena

 

War dieser Artikel hilfreich?