Bilder – Zdjęcia

Auf der Registerkarte Foto kann Man den Hintergrund und die Parameter für das Wasserzeichen festlegen.

Fotoeinstellungen können im Administrationsbereich, Registerkarte bearbeitet werden Einstellungen / Webshop-Einstellungen / Waren.

Um Wasserzeichen auf Fotos zu aktivieren, stelle den Schieberegler neben der Schaltfläche Wasserzeichen auf Ein. Um es jedoch zu bearbeiten, klicke darauf, dann erscheint ein Fenster, in dem du:

  • lege die Abmessungen des Fotos fest, für das das Wasserzeichen hinzugefügt werden soll,
  • füge eine Datei hinzu, die ein Wasserzeichen sein wird,
  • bestimme die Position des Wasserzeichens.
Speicher  nach der Bearbeitung die Änderungen mit der Schaltfläche SAVE.

 

 

W zakładce zdjęcia można ustawić tło oraz parametry dotyczące znaku wodnego.

Ustawienia zdjęć można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary.

Aby włączyć znak wodny na zdjęciach, należy przy przycisku Znak wodny, ustawić suwak w pozycji . Natomiast aby go edytować, należy kliknąć na niego, wtedy pojawi się okno, w którym można:

  • ustawić wymiary zdjęcia, dla którego będzie dodawany znak wodny,
  • dodać plik, który będzie znakiem wodnym,
  • ustalić położenie znaku wodnego.
Po zakończeniu edycji, należy zapisać zmiany przyciskiem ZAPISZ.

e

War dieser Artikel hilfreich?