Viele Mitarbeiter des Auftragnehmers – Wielu pracowników kontrahenta

Viele Mitarbeiter

Beim Betrieb eines Online-Shops kann der Ladenbesitzer verschiedene Arten von Auftragnehmern bedienen. Wirtschaftseinheiten sind eine übliche Art von Auftragnehmern im Großhandelsmodell. Im B2B-Handel (Business to Business) sind es die Mitarbeiter des Unternehmens, die in der Regel in anderen Geschäften für das Unternehmen einkaufen. Daher ist es im Comarch Webshop möglich, mehrere Logins (Mitarbeiter) innerhalb eines Auftragnehmers hinzuzufügen.

Jeder Mitarbeiter hat ein eigenes Login (E-Mail-Adresse) und kann somit auf Rechnung des Hauptauftragnehmers (Firma) einkaufen.

Mitarbeiter hinzufügen

Das Hinzufügen neuer Mitarbeiter ist auf der Ebene des Webshop-Administrationsbereichs möglich

Öffnen Sie die Liste der Auftragnehmer und geben Sie die Edition des Auftragnehmers ein, für den du seine Mitarbeiter hinzufügen möchtest.

Auf der Registerkarte Mitarbeiter kann Man zusätzliche Logins für den ausgewählten Auftragnehmer hinzufügen.

Lege bei der Vergabe eines neuen Logins die E-Mail-Adresse fest, mit der der Mitarbeiter im Webshop angemeldet wird.

Nachdem du ein neues Login erstellt haben, gebe die neue Kachel ein, gebe den Vor- und Nachnamen, die Telefonnummer ein und generieren Sie ein Passwort für den Mitarbeiter.

Nach Generierung des Passworts wird eine E-Mail-Benachrichtigung an die angegebene E-Mail-Adresse des Mitarbeiters mit einem Link zur Änderung des Passworts im Webshop gesendet.

Außerdem erscheinen in der Liste der Mitarbeiter, wenn Sie mit der Maus über die Kachel mit dem Mitarbeiter fahren, Schnellaktionsschaltflächen zum Bearbeiten, Hinzufügen zum Newsletter oder Entfernen eines Mitarbeiters.

Vorsicht
HINWEIS: Sie können einen Mitarbeiter nur entfernen, wenn er sich nicht auf eine Bestellung oder Transaktion bezieht.
Tipp
Wenn die Daten des Mitarbeiters nicht ausgefüllt werden, werden sie bei der Synchronisierung durch die Daten des Auftragnehmers ersetzt.

Mitarbeiter-Kundenprofil

Nach dem Einloggen in das Kundenprofil sieht der Mitarbeiter nur seine Bestellungen und die Daten des Auftragnehmers seines Unternehmens, die nur vom Inhaber des Unternehmens bearbeitet werden können.

Als Mitarbeiter kann er neue Lieferadressen hinzufügen, die im Rahmen der Bestellung auch von allen anderen Mitarbeitern innerhalb eines Auftragnehmers genutzt werden können. Darüber hinaus kann er selbst eine Standard-Lieferadresse wählen, die bei der Bestellung angegeben wird.

 

Bestellung durch einen Mitarbeiter

Bei einer Bestellung wird die E-Mail des bestellenden Mitarbeiters in der Lieferadresse angezeigt, während die Empfängerdaten die Daten des Hauptauftragnehmers enthalten.

Nach Auftragserteilung sind die E-Mail-Adressen der beauftragenden Mitarbeiter auf der Auftragsliste ersichtlich, während die Daten des Empfängers / Auftragnehmers immer bei der Firma (Hauptauftragnehmer) angezeigt werden, für die der Mitarbeiter tätig ist.

 

 

Viele Mitarbeiter

Prowadząc sklep internetowy właściciel sklepu może obsługiwać różnego rodzaju kontrahentów. W modelu sprzedaży hurtowej często spotykanym typem kontrahentów są podmioty gospodarcze. W handlu B2B (business to business) to właśnie pracownicy firmy zazwyczaj dokonują zakupów firmowych w innych sklepach. W związku z powyższym w Comarch e-Sklep istnieje możliwość dodawania wielu loginów (pracowników) w ramach jednego kontrahenta.

Każdy pracownik posiada swój własny login (adres e-mail) i dzięki temu może dokonywać zakupów na konto głównego kontrahenta (firmy).

Mitarbeiter hinzufügen

Dodawanie nowych pracowników dostępne jest z poziomu Panelu administracyjnego sklepu.

Otwórz listę kontrahentów i wejdź do edycji kontrahenta, dla którego chcesz dodać jego pracowników.

Na zakładce Pracownicy możesz dodać dodatkowe loginy dla wybranego kontrahenta.

Wielu pracowników kontrahenta: 1 - kontrahent

Przydzielając nowy login należy zdefiniować adres e-mail, który posłuży do logowania pracownika w sklepie.

Po utworzeniu nowego loginu należy wejść w nowy kafelek, podać imię i nazwisko, telefon oraz wygenerować hasło dla pracownika.

 

Wielu pracowników kontrahenta: 2 - edycja kontrahenta

Po wygenerowaniu hasła na podany adres mailowy pracownika przyjdzie powiadomienie mailowe z linkiem do zmiany hasła w sklepie.

Dodatkowo na liście pracowników najeżdżając na kafelek z pracownikiem pojawią się przyciski szybkich akcji służące do edycji, dodawania do newslettera lub usuwania pracownika.

Vorsicht
UWAGA: Pracownika możesz usunąć tylko i wyłącznie jeśli nie jest powiązany z żadnym zamówieniem lub transakcją.
Tipp
W przypadku, gdy dane pracownika nie zostaną wypełnione, to podczas synchronizacji zostaną one podstawione danymi z kontrahenta.

Mitarbeiter-Kundenprofil

Po zalogowaniu do profilu klienta pracownik widzi tylko swoje zamówienia oraz dane kontrahenta swojej firmy, które może edytować tylko właściciel firmy.

Jako pracownik może dodać nowe adresy dostawy, które w ramach zamówienia mogą być wykorzystane również przez wszystkich pozostałych pracowników w obrębie jednego kontrahenta. Dodatkowo może wybrać dla siebie domyślny adres dostawy, który będzie podpowiadany na zamówieniu.

 

Składanie zamówień przez pracownika

Podczas składania zamówienia w adresie dostawy wyświetlany jest mail pracownika składającego zamówienie, natomiast w danych odbiorcy widnieją dane kontrahenta głównego.

Po złożeniu zamówienia na liście zamówień widoczne są adresy mailowe pracowników składających zamówienie natomiast w danych odbiorcy/kontrahenta wyświetlane są zawsze dane firmy (kontrahenta głównego) dla której pracownik pracuje.

Tipp
NIP/PESEL jest sprawdzany dla kontrahentów. Użycie tego samego NIP przez pracownika w obrębie jednej firmy nie jest blokowane.

War dieser Artikel hilfreich?