Śledzenie ruchu

Śledzenie ruchu

Administrator sklepu może mieć podgląd na ruch wykonywany na jego stronie internetowej. Oznacza to, że może on sprawdzać m.in. ilu odwiedzających było na jego stronie, ilu z nich zrobiło zakupy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule o analizie ruchu.

Zakładka Śledzenie ruchu znajduje się w panelu administracyjnym, w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne.

Pod zakładką Śledzenie ruchu znajdziemy kategorię:

  • Konfiguracja konta Google Tag Manager.

Konfiguracja konta Google Tag Manager

W tej zakładce można skonfigurować konto Google Tag Manager. Odbywa się to poprzez włączenie funkcji Google Tag Manager, przyciskiem d, oraz wklejenie skryptu w pole edycyjne.

s

Po zakończeniu edycji należy zapisać zmiany przyciskiem ZAPISZ.

Więcej informacji w tym temacie znajduje się w artykule Integracja z Google Tag Manager

War dieser Artikel hilfreich?