Porzucone koszyki/ przechowalnia

Porzucone koszyki

W przypadku gdy kontrahent doda towary do koszyka, ale nie dokończy transakcji (zamówienie nie zostanie złożone) taki koszyk trafia do sekcji Porzucone koszyki. Administrator sklepu może na bieżąco śledzić zawartość koszyków swoich klientów. W przypadku, gdy klient poda swojego maila w sklepie, ten pojawia się na porzuconym koszyku i pozwala na kontakt.

Porzucone koszyki znajdują się w panelu administracyjnym, w sekcji Sprzedaż/ Porzucone koszyki.

Koszyki prezentowane są domyślnie w formie kafelków. Każdy z kafelków prezentuje numer koszyka, liczbę towarów, ich wartość, oraz datę utworzenia koszyka. W przypadku klientów zalogowanych, lub gdy klient podał swój adres e-mail na zamówieniu, adres ten pojawi się również na kafelku. Po kliknięciu w wybrany koszyk, wyświetlają się jego dalsze szczegóły.

s

Sposób prezentacji porzuconych koszyków można zmienić za pomocą przycisku u. Wyświetlona po tym lista zawiera informacje o wszystkich porzuconych koszykach. Znajdują się na niej m.in. adres e-mail, nazwa towaru, typ kontrahenta, ilość sztuk.

j

Prezentowane na liście informacje można poszerzyć, poprzez dodanie dodatkowych kolumn.

kkkk

Listę porzuconych koszyków można również wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Przechowalnia

Zalogowani klienci mają możliwość dodania towarów do przechowalni, która znajduje się w profilu klienta, w celu późniejszego zakupu danego towaru. Administrator sklepu ma możliwość podglądu towarów znajdujących się w przechowalniach klientów. W ten sposób może nawiązać kontakt z zainteresowanym klientem i zachęcić go do finalizacji zakupu.

tt

Obszar przedstawia kafelki, na których podany jest numer przechowywanego koszyka, liczba towarów, adres e-mail, oraz data. Po kliknięciu w wybraną przechowalnię, wyświetlają się jej dalsze szczegóły.

Za pomocą przycisku u, można zmienić widok na listę.

[

Informacje widoczne na liście są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane na liście.

ooo

Informacje o przechowalniach można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

 

War dieser Artikel hilfreich?