Payeezy

Payeezy – Grundinformation

Das Online-Zahlungssystem Payeezy unterstützt alle im Webshop definierten Währungen.

Angebotene Zahlungsarten:

  • Zahlungskartentransaktionen,
  • MasterPass Digital Wallets und BLIK Mobile Payment,
  • schnelle E-Banküberweisungen,
  • MOTO-Zahlungen und Daueraufträge .

 

Payeezy in Webshop

Eine der Zahlungsmethoden ist Payeezy, die Parameter dieser Zahlung können im Administrationsbereich auf der Registerkarte eingestellt werden. Einstellungen / Zahlungen und Lieferungen / Zahlungen / Online. Klicke dann auf die Payeezy-Kachel.

 

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.

 

 

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.

Vorsicht
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Konfiguracja płatności

W zakładce modyfikacji można ustawić identyfikator użytkownika w serwisie płatności, klucz oraz przełączyć na tryb testowy. Podany jest w niej również adres raportów, adres powrotu błędnego oraz adres powrotu pozytywnego. Dokonane zmiany należy zapisać.

Tipp
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres powrotu pozytywnego, błędnego oraz adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.

War dieser Artikel hilfreich?