Newslettery

Lista newsletterów

Newsletter to bardzo ważny element marketingu, ponieważ trafia on bezpośrednio do skrzynki mailowej klienta. Jest najbardziej bezpośrednim środkiem przekazu informacji kluczowych dla sklepu. Informacje dotyczące zapisu klienta do newslettera znajdują się w artykule Zapis do newslettera.

Newsletter do e-Sklepu można wprowadzić w panelu administracyjnym, w zakładce e-Marketing/ Newslettery.

Lista newsletterów zawiera informacje o wszystkich dodanych w sklepie newsletterach. Znajdują się na niej nazwa newslettera, jego temat, język subskrypcji, data modyfikacji oraz data wysyłki.

oo

Z poziomu listy newsletterów można:

  • dodawać nowy newsletter;
  • edytować wcześniej utworzony;
  • eksportować do pliku;
  • używać operacji seryjnych.

Dodawanie i edycja newslettera

Dodawanie nowego newslettera odbywa się poprzez kliknięcie przycisku Dodaj. Następnie pojawi się panel, w którym należy uzupełnić nazwę newslettera, jego temat, język subskrypcji i opis w systemie Liquid. Można również aktywować przyciskiem d parametr Nie dołączaj informacji o możliwości wypisania się z newslettera.

r

Naniesione zmiany należy zatwierdzić przyciskiem DODAJ.

Dodany wcześniej newsletter w każdej chwili może być edytowany. Odbywa się to po najechaniu na wybrany newsletter i kliknięciu w niego. W kolejnym kroku należy postępować analogicznie do postępowania podczas dodawania nowego newslettera.

Klikając przycisk ff, można wysłać newsletter, wysłać go próbnie na adres e-mail sklepu, lub usunąć go.

Dokonane zmiany należy zapisać dyskietką u.

Eksport do pliku

Listę newsletterów można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Operacje seryjne

Operacje seryjne, to takie operacje, które można wykonać zbiorczo dla kilku newsletterów, po zaznaczeniu ich na liście newsletterów f.

Do takich operacji należą:

  • Kopiuj
  • Usuń
  • Wyślij newsletter
p

Zakładka Kopiuj pozwala na skopiowanie wybranych newsletterów.

Zakładka Usuń pozwala na usunięcie wybranych newsletterów.

Zakładka Wyślij newsletter pozwala na wysłanie wybranych newsletterów.

;;

Newslettery należy wysłać za pomocą przycisku WYŚLIJ, można także wysłać testowe newslettery za pomocą przycisku Wyślij próbnie.

 

Więcej ustawień dotyczących newslettera znajduje się w Newsletter.

Tipp
Od wersji 2019.5 w szablonie Szafir została dodana możliwość dezaktywacji newslettera w sklepie. Więcej informacji na ten temat zostało przedstawione w artykule.

War dieser Artikel hilfreich?