Wie kann ich das im Webshop angezeigte Logo ändern? – Jak mogę zmienić logotyp wyświetlany w e-Sklepie?

Man kann das Logo im Administrationsbereich ändern. Das Standardlogo auf der Website ist das Comarch-Logo. Um es zu ändern, gehe zur Registerkarte im Administrationsbereich Einstellungen / Einstellungen speichern, Gehedann auf die Registerkarte Geschäftsdaten und klicke auf Logotyp. Man kann ein neues Logo hochladen, indem du auf das Feld Datei senden klickkst. Bestätige nach der Auswahl des Logos die Änderungen, indem du das Feld Speichern auswählst.

 

Vorsicht
Die maximale Größe des Bildes beträgt 30 KB und muss im * .PGN

 

 

Logotyp możesz zmienić w panelu administracyjnym. Domyślnym logotypem znajdującym się na stronie jest logo Comarch. W celu jego zmiany w panelu administracyjnym przejdź do zakładki Ustawienia/ Ustawienia sklepu, następnie wejdź w zakładkę Dane sklepu i kliknij w Logotyp. Nowy logotyp można wgrać klikając w pole Wyślij plik. Po wyborze logo, zatwierdź zmiany wybierając pole Zapisz.

Vorsicht
Maksymalny rozmiar obrazka wynosi 30 KB oraz musi być on w formacie *.PGN

 

War dieser Artikel hilfreich?