iRaty – iRaty

iRaty

Eine der Möglichkeiten, Einkäufe im Webshop gutzuschreiben, ist iRaty. Bevor Sie mit der Konfiguration von Zahlungen beginnen, müssen Sie sich auf der Finanzplattform registrieren, um die erforderlichen Daten zu erhalten.

Serviceadresse

Das Ratenzahlungssystem iRaty unterstützt Währungszahlungen.

Die Parameter dieser Gutschrift können im Administrationsbereich im Reiter Einstellungen / Zahlungen und Lieferungen / Zahlungen / Teilzahlungssysteme eingestellt werden. Klicken Sie dann auf die iRates-Kachel.

 

 

 

 

 

 

iRaty

Jednym ze sposobów kredytowania zakupów w e-Sklepie jest iRaty. Przed przystąpieniem do konfiguracji płatności należy zarejestrować się na platformie finansowej w celu otrzymania niezbędnych danych.

Adres serwisu: www.platformaratalna.pl.

System płatności ratalnej iRaty obsługuje płatności w walucie PLN.

Parametry tego kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Systemy ratalne. Następnie należy kliknąć kafelek iRaty.

 

 

Zakładka Ogólne

W pierwszej części zakładki Ogólne można:

 • zmienić status płatności,
 • zmienić nazwę płatności,
 • dodać opis płatności w sklepie,
 • zmienić przedział wartości brutto zamówienia, który jest obsługiwany przez tę formę płatności,
 • dodać grafikę prezentującą tę formę.

W drugiej części należy:

 • podać identyfikator otrzymany w systemie płatności,
 • podać klucz do integracji dostępny w profilu partnera w systemie płatności.

W tej części podany jest również adres powrotu transakcji.

 

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.

Vorsicht
Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

 

Zakładka Zgody

W zakładce Zgody istnieje możliwość utworzenia lub modyfikacji zgód dla serwisu płatności iRaty.

Po kliknięciu przycisku 'Dodaj' dostępny będzie formularz, w którym można:

 • zmienić status zgody,
 • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
 • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
 • podać nazwę zgody (w zależności od wybranego języka),
 • dodać treść zgody,
 • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody – nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
 • podać wartość zmiennej.
Vorsicht
Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Vorsicht
Uwaga! Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Tipp
W standardowych szablonach Comarch od wersji 2019.3 istnieje możliwość dodania przycisku iRaty na szczegółach towaru. Instrukcja jak dodać przycisk znajduje się w artykule Umieszczenie przycisków iLeasing oraz iRaty na szczegółach towaru.

War dieser Artikel hilfreich?