Cross-Selling – Webshop-Cross-Selling – Cross-selling – sprzedaż krzyżowa (wiązana) w e-Sklepie

Im Szafir-Template ist es ab Version 2019.6 möglich, ein Cross-Selling-Element für die Dankeschön-Seite thankyou.page hinzuzufügen. Dank dieser Funktion wird dem Auftragnehmer nach Aufgabe einer Bestellung im Webshop neben der Bestellübersicht auch die vorgeschlagene Ware angezeigt.

Um die Cross-Selling-Funktion im Webshop bereitzustellen, gehe in den Bereich der Webshop-Administration: Einstellungen/ Einstellungen speichern / Waren, Parameter Cross-Selling. Wähle hier den Verkaufszeitraum aus, für den die Analyse der verkauften Waren durchgeführt werden soll, und klicke dann auf Generieren.Basierend auf der Analyse von Bestellungen anderer Benutzer werden automatisch Produkte generiert, die für einen bestimmten Auftragnehmer interessant sein könnten. Nach der Bestellung werden diese Produkte auf der Dankesseite für die Bestellung angezeigt.

 

 

W szablonie Szafir od wersji 2019.6 istnieje możliwość dodania elementu Cross-Selling dla strony z podziękowaniem za zakup thankyou.page. Dzięki tej funkcji kontrahentowi po złożeniu zamówienia w e-Sklepie poza podsumowaniem zamówienia wyświetlą się również proponowane towary.

W celu udostępnienia funkcji Cross-Selling w e-Sklepie, należy przejść w panelu administracyjnym e-Sklepu do obszaru: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary, parametr Cross-Selling. W tym miejscu wybierz okres sprzedaży dla którego zostanie przeprowadzona analiza sprzedawanych towarów, a następnie kliknij Generuj. Na podstawie analizy dotyczącej złożonych zamówień przez innych użytkowników, będą automatycznie generowane produkty, które mogłyby zainteresować danego kontrahenta. Po złożeniu zamówienia takie produkty zostaną wyświetlone na stronie z podziękowaniem za złożenie zamówienia.

War dieser Artikel hilfreich?