Automatische Einstellung der Templatesprache basierend auf der Browsersprache – Automatyczne ustawienie języka szablonu w oparciu o język przeglądarki